Vòng Quay Aka Rồng Xanh 2022

Play Center Play
/200 POW

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguvlra aka rồng xanh lv6 7000 kim cương 30-03-2023 00:06:13
Nguvlra mảnh ghép aka rồng xanh 30-03-2023 00:06:29
Hưng Ngu aka rồng xanh lv5 5000 kim cương 30-03-2023 00:05:16
Hưng Ngu aka rồng xanh lv2 250 kim cương 30-03-2023 00:05:17
Huỳnh Hương aka rồng xanh lv3 500 kim cương 30-03-2023 00:04:21
Huỳnh Hương aka rồng xanh lv7 9999 kim cương 30-03-2023 00:04:54
Đoàn Thện aka rồng xanh lv2 250 kim cương 30-03-2023 00:03:04
Đoàn Thện aka rồng xanh lv3 500 kim cương 30-03-2023 00:03:08
Bùi Đức Trung aka rồng xanh lv7 9999 kim cương 30-03-2023 00:02:53
Bùi Đức Trung aka rồng xanh lv4 1000 kim cương 30-03-2023 00:02:33
Nguyen Tuan aka rồng xanh lv1 100 kim cương 30-03-2023 00:01:43
Nguyen Tuan aka rồng xanh lv2 250 kim cương 30-03-2023 00:01:57
Nghiem aka rồng xanh lv5 5000 kim cương 30-03-2023 00:00:09
Nghiem aka rồng xanh lv5 5000 kim cương 30-03-2023 00:00:45
Văn Hậu aka rồng xanh lv2 250 kim cương 29-03-2023 23:59:44
Văn Hậu aka rồng xanh lv7 9999 kim cương 29-03-2023 23:59:32
Nguyễn Mai aka rồng xanh lv5 5000 kim cương 29-03-2023 23:58:52
Nguyễn Mai aka rồng xanh lv1 100 kim cương 29-03-2023 23:58:06
phạm trung hiếu aka rồng xanh lv4 1000 kim cương 29-03-2023 23:57:30
phạm trung hiếu aka rồng xanh lv6 7000 kim cương 29-03-2023 23:57:39
DANH MỤC VÒNG QUAY